Je bekijkt nu Voorkomen van brand bij zonnepanelen

Voorkomen van brand bij zonnepanelen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Wonen
  • Bericht reacties:0 Reacties

Nog te vaak wordt het risico op brand door onveilige technische installaties onderschat. Dit is bij gewone huishoudens het geval, maar zeker ook bij bedrijven. Om die reden zetten steeds meer verzekeraars in hun voorwaarden dat een technische keuring verplicht is voor bedrijven. Dit geldt ook in toenemende mate voor de installaties voor zonnepanelen.

Onderzoek toont aan dat de branden bij bedrijven vaak ontstaan door een combinatie van achterstallig onderhoud in combinatie met het niet deskundig omgaan met de materie. Voorbeelden daarvan kunnen simpele zaken zijn zoals loshangende contactdozen of bedrading die open en bloot ligt, zonder enige bescherming.

Smeltende bedrading

Wanneer bedrading bij elkaar ligt dan kan dit gaan smelten als het warm wordt. Vaak wordt daar geen rekening mee gehouden. Het komt ook voor dat er vervuiling ontstaat in groepenkasten die tevens gebruikt worden als opslagplaats. Dit is een andere potentieel gevaarlijke situatie omdat er ook hier warmte ontstaat die voor een brand kan zorgen.

Ook het negeren van de oorzaken die er voor zorgen dat een automatische zekering veelvuldig afslaat komt te vaak voor. Het signaal dat wordt afgegeven is dat er een defect in het circuit zit. Eigenlijk moet dit defect worden opgelost om erger te voorkomen.

Een ander gegeven is het ontbreken van randaarde voor apparatuur. Zonder deze aarding wordt de spanning van een slecht functionerend apparaat niet goed afgevoerd. Dit kan leiden tot schokken, elektrocutie of brand.

Inspectie

Om te voorkomen dat er een brand uitbreekt door onveilige technische installaties is de scope 10 ontwikkeld. Bij een inspectie wordt er gebruik gemaakt van metingen en worden er proeven uitgevoerd. Ook wordt er thermisch onderzoek verricht om het onzichtbare hittegevaar in kaart te brengen.

Nadat experts alarm hadden geslagen vanwege onveilige installaties van zonnepanelen is er in samenwerking met verzekeraars de scope 12 tot stand gekomen. De meeste zonnepanelen die in brand vlogen bleken slechte stekkerverbindingen te hebben die dienen om panelen onderling te verbinden.

Omdat veel installateurs de officiële regels niet naleven tijdens het installeren, dit komt onder andere door het inzetten van niet geschoold personeel zoals dakdekkers. Dit wordt gedaan omdat het werken op daken mensen afschrikt.

Oorzaken brand

Er zijn niet voldoende normen voor de veiligheid van deze installaties, evenmin zijn er eisen aan de ventilatie en de onderlinge afstand van de panelen. In sommige gevallen vliegt daarom het isolatiemateriaal in brand.

Meestal wordt een brand bij zonnepanelen veroorzaakt, naast de al eerder genoemde stekkerverbindingen, door cellen die defect zijn, waardoor de panelen oververhit raken. Het gebeurt

ook nog wel eens dat de omvormers oververhit raken. Daarnaast is het ontbreken van ventilatie niet bevorderlijk.

Door de groeiende schadelast ten gevolge van de povere installaties zal de inspectie worden toegepast bij alle vormen van opstellingen, dat geldt voor op het water, op velden, op de daken en in de daken.

Een scope 12 is onderverdeeld in de eerste inspectie (EBI) en de periodieke vervolginspecties (PI). Tijdens de eerste inspectie wordt in feite de gehele installatie onderzocht, maar niet alles hoeft te worden herhaald tijdens de periodieke inspecties.

Geef een reactie